www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Strona główna › Projekty unijne › Budowa przedszkola w Opatówku
Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Budowa przedszkola w Opatówku

Budowa przedszkola w Opatówku
W dniu 13 czerwca 2016 r., w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę nowoczesnego przedszkola publicznego w Opatówku, którą złożyła firma SKANSKA S.A. (Oddział Budownictwa w Lesznie) na kwotę 5 247 947,02 zł. W dniu 28 czerwca 2016 r. dokonano podpisania umowy pomiędzy Gminą Opatówek, a wykonawcą oraz przekazano plac budowy. W spotkaniu, podczas którego dokonano podpisania umowy uczestniczyli przedstawiciele firmy SKANSKA S.A., a z ramienia Gminy Opatówek - Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektor ZEAS oraz Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich.

W związku z realizacją tego przedsięwzięcia Gmina Opatówek złożyła 2 wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (poddziałania 8.1.1 oraz 9.3.1): na wsparcie budowy obiektu oraz na wzmocnienie edukacji przedszkolnej poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pobudzających rozwój dzieci. Dzięki złożonym wnioskom gmina może liczyć na dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 1,7 mln zł. Natomiast całkowitą wartość budowy przedszkola oszacowano na ok 5,3 mln zł. W ramach tej inwestycji powstanie obiekt spełniający następujące założenia projektowe:
- powierzchnia użytkowa obiektu 1 935 m2, kubatura budynku 9 900 m3, wysokość 12,5 m, 
2 kondygnacje
- 8 oddziałów - 8 sal dla 200 dzieci wraz z sanitariatami oraz magazynem sprzętu
- kuchnia do przygotowywania posiłków w pełnym zakresie oraz stołówka
- zaplecze administracyjno-socjalne wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi
- instalacje: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, hydrantów p.poż., kanalizacyjna, 
wentylacji mechanicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna, TV, gazowa,
alarmowa i monitoringu
- przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu,
przyłącze c.o.
- zagospodarowanie terenu z drogami wewnętrznymi, chodnikami, dojściami i dojazdami,
miejscami postojowymi, placem zabaw, obiektami małej architektury, zieleni, ogrodzeniem,
oświetleniem
- wejście główne wyposażone w schodową platformę elektryczną dla osób
niepełnosprawnych
- kotłownia gazowa
- aranżacja wnętrz wszystkich pomieszczeń wraz z wyposażeniem.

Obiekt oddany został do użytku we wrześniu 2017. Dotychczas przedszkole urządzone było na 1 piętrze zabytkowego budynku w centrum Opatówka - dawnej zajezdni. Niestety dalsza adaptacja, chociażby dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, stworzenie większych sal, sanitariatów, ze względów technicznych, ekonomicznych oraz charakteru zabytkowego budynku jest niemożliwe. Stąd, z uwagi na oczekiwania rodziców oraz zwiększającą się liczbę dzieci, gmina Opatówek podjęła decyzję o budowie nowego, 8 oddziałowego, wyposażonego w stołówkę, szatnie oraz plac zabaw przedszkola.

Pomieszczenia po dotychczasowym przedszkolu planuje się zagospodarować na świetlicę środowiskową, co z kolei umożliwi poszerzenie istniejącego GOK-u o funkcjonalne zaplecze. Ponieważ nowe przedszkole zlokalizowane będzie w kompleksie istniejących szkół: gimnazjum oraz szkoły podstawowej, planuje się, aby oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej zostały przeniesione do nowego przedszkola. W ten sposób będzie możliwość uzyskania w szkole podstawowej kolejnych sal lekcyjnych bez konieczności jej rozbudowy.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron