www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Projekt ''NIE!!! PRZEMOCY
     W RODZINIE'' › 2012
Dzisiaj jest poniedziałek, 19 lutego 2018 r., imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Projekt ''NIE!!! PRZEMOCY W RODZINIE'' - 2012 rok

Projekt ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w okresie od 01.09.2012r. do 15.12.2012r., a współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Łączny koszt projektu wynosi 14 630 zł. Z kwoty tej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało gminie Opatówek 10 900 zł. Pozostałe środki w wys. 3 730 zł dofinansowuje gmina Opatówek. Projekt skierowany jest dla osób ze środowiska lokalnego, głównie dla rodzin (rodziców i młodzieży) zagrożonych zjawiskiem przemocy.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt realizowany jest poprzez: rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie w formie ulotek i plakatów, przeprowadzenie badań ankietowych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Opatówek, zorganizowanie warsztatów specjalistycznych i wywiadówek dla rodziców w szkołach gimnazjalnych z terenu gminy. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów od spraw przemocy w rodzinie. Ponadto w ramach projektu, dnia 29.09.2012r. zorganizowany zostanie Integracyjny Rajd Rowerowy dla społeczności lokalnej wraz z organizacją wspólnych zabaw z elementami edukacyjnymi dotyczącymi zwiększenia świadomości problemu przemocy oraz przełamywaniu mitów i stereotypów na temat przemocy. Uwieńczeniem działań w ramach projektu będzie organizacja Mini Konferencji podsumowującej realizację projektu.

Wierzymy, że działania podjęte w ramach projektu przyniosą pozytywne efekty i osiągną zamierzone cele oraz będą miały wpływ na podniesie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie radzenia sobie z przemocą, uwrażliwią mieszkańców gminy na zjawiska przemocy, upowszechnią informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy ze strony odpowiednich służb i instytucji oraz zwiększą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Pliki do pobrania:
Więcej publikacji w tej kategorii:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron