www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Inwestycje :: Inwestycje w placówkach oświaty
Dzisiaj jest środa, 24 stycznia 2018 r., imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Inwestycje

Inwestycje w placówkach oświaty

Podczas, gdy uczniowie i nauczyciele wypoczywali po pracowitych 10 miesiącach nauki i pracy, w szkołach trwały niezbędne prace remontowe i modernizacyjne

W poszczególnych placówkach wykonane zostały następujące prace:

Gimnazjum w Opatówku
- dodatkowe pomieszczenie zaadaptowano i przystosowano na drugą szatnię dla uczniów
- toalety uczniowskie wyposażono w wentylatory mechaniczne zgodnie z zaleceniem
  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
- w czterech pomieszczeniach od strony zachodniej zamontowano rolety okienne

Szkoła Podstawowa w Opatówku
- zakupiono i założono wykładziny w salach lekcyjnych
- pomalowano podłogę i niektóre okna
- dokonano naprawy sprzętu szkolnego w klasach: ławki, krzesła

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
- pomalowano i odnowiono dwie sale lekcyjne oraz zastępczą sale gimnastyczną
- w trzech salach lekcyjnych położono nowe wykładziny podłogowe
- zakupiono dywan dla oddziału przedszkolnego
- zakupiono trzy nowe komplety ławek szkolnych i biurka
- odnowiono ławeczki gimnastyczne oraz obudowy na grzejniki
- dokonano bieżących napraw w celu poprawienia estetyki i bezpieczeństwa placówki

Zespół Szkół w Rajsku
- wymiana okien w salach lekcyjnych, łazienkach i na korytarzu
- wymiana drzwi wejściowych
- naprawa i odgrzybianie ścian w korytarzu, WC, oraz kuchni i w oddziale przedszkolnym
- odgrzybianie szatni w piwnicy
- malowanie sal i oddziału przedszkolnego, korytarza na parterze, szatni oraz klatki schodowej
- założenie posadzki w wejściu
- uzupełnienie ubytków stopni schodów do szatni
- malowanie sekretariatu i wymiana wykładziny podłogowej
- malowanie fragmentu elewacji

Zespół Szkół w Chełmcach
- malowanie klatki schodowej w budynku po byłej remizie strażackiej
- malowanie pomieszczeń lekcyjnych
- naprawa uszkodzonej części dachu w budynku głównym
- wyburzenie starych magazynów i toalet
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu
- likwidacja zniszczonego placu zabaw
- porządkowanie terenu wokół szkoły (nawóz ziemi, sadzenie zieleni)
- budowa boiska do piłki nożnej
- budowa drogi dojazdowej do nowo powstającej sali gimnastycznej
- budowa ogrodzenia wokół szkoły
- wokół szkoły powstają również nowe chodniki, zatoczki autobusowe, likwidacja ubytków
  w jezdni finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej
- wymiana podłogi w sali lekcyjnej, malowanie, założenie rolet w oknach
- wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej
- naprawa ogrodzenia wokół szkoły
- prace porządkowe w budynku i wokół szkoły

Szkoła Podstawowa w Sierzchowie
- malowanie korytarza i klatki schodowej prowadzącej do sali informatycznej i biblioteki
- malowanie pokoju nauczycielskiego

Przedszkole w Opatówku
- remont szatni - założenie paneli, wykładziny, wymiana okna i drzwi wejściowych
- naprawa podłogi w kuchni i wymiana wykładziny
- malowanie drzwi
- założenie monitoringu (klatka schodowa - wejście do przedszkola)

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron