www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Inwestycje 2009 :: Inwestycje w placówkach oświaty
Dzisiaj jest środa, 24 stycznia 2018 r., imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Inwestycje w gminie - 2009

Inwestycje w placówkach oświaty

W czasie, gdy uczniowie korzystali z wypoczynku na ponad dwumiesięcznych wakacjach, we wszystkich placówkach pod kierownictwem dyrektorów szkół i przedszkola przeprowadzono liczne niezbędne prace remontowe i naprawcze na łączna kwotę ponad 360 tys. zł.

W poszczególnych placówkach wykonane zostały następujące prace:

Gimnazjum w Opatówku
- odnowiono i zakonserwowano (pokrywając polimerem) podłogi w pięciu klasopracowniach
  oraz w sekretariacie szkoły, łączna powierzchnia 325m2,
- zamontowano rolety okienne w sali audiowizualnej,
- odnowione zostało pomieszczenie dla uczniów z autyzmem, pomalowano ściany, zakupiono
  nowy dywan,
- zmodernizowano monitoring w budynku szkoły oddzielając szkołę od hali sportowej,
  zakupiony został nowy rejestrator, podgląd w sekretariacie i u dyrektora szkoły.

Szkoła Podstawowa w Opatówku
- wymieniono 18 szt. drzwi w klasach lekcyjnych i gabinetach wraz z ościeżnicami, ponadto
  wykonano nowe progi,
- w przyziemiu prowadzącym do stołówki szkolnej oraz w holu położono płytki podłogowe,
- w korytarzu prowadzącym do stołówki wykonano nową instalację miedzianą centralnego
  ogrzewania i zamontowano 3 nowe grzejniki w wykutych wnękach podokiennych oraz
  położono płytki ścienne,
- wykonano szpachlowanie, gipsowanie i malowanie ścian korytarza i holu w przyziemiu
  oraz w jednym pomieszczeniu świetlicy szkolnej,
- w jednym pomieszczeniu świetlicy szkolnej położono też płytki podłogowe,
- w świetlicy szkolnej wymieniono dwa grzejniki na aluminiowe w wykutych wnękach
  podokiennych,
- wykonano cyklinowanie i lakierownie parkietu w auli szkolnej,
- wymieniono oświetlenie holu i korytarza w przyziemiu na energooszczędne świetlówki,
- na dachu nad wejściem głównym do szkoły wykonano montaż zabezpieczeń przed
  spadającym śniegiem,
- zakupiono i zamontowano nowe stojaki na rowery,
- zainstalowano rejestrator poboru gazu w poszczególnych godzinach w celu zmniejszenia
  opłat stałych.

Zespół Szkół w Chełmcach
- Przeprowadzono gipsowanie oraz malowanie sali numer 2 służącej obecnie za świetlicę. Sala
  od października będzie służyła klasie V szkoły podstawowej. W pomieszczeniach, w których
  znajdować będzie się przyszła świetlica, punkt wydawania posiłków, kuchnia oraz toalety
  przeprowadzono wymianę centralnego ogrzewania wraz z 6 grzejnikami, poprowadzono
  nową instalację wodną, wygipsowano ściany i sufity oraz zamontowano podgrzewacz wody.
  Obecnie kładzione są płytki ścienne i podłogowe po czym nastąpi malowanie, montaż
  nowych umywalek, ustępów, mebli i oświetlenia. Remonty nie przeszkadzają w prowadzeniu
  zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zakończenie prac przewidziano na przełom września
  i października. W okresie ferii zimowych będzie przeprowadzone gipsowanie i malowanie sal
  numer 4 i 14 będących miejscem nauki uczniów klas VI szkoły podstawowej i I gimnazjum.
  W pomieszczeniach będą również położone nowe wykładziny podłogowe.
- Zostało także pomalowane miejsce przejścia dla pieszych przed głównym wejściem do
  szkoły.

Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
- W czasie wakacji przeprowadzono generalną modernizację wewnętrznej instalacji
  elektrycznej oraz wykonano prace malarskie wszystkich pomieszczeń szkolnych. Prace
  zakończono 14 sierpnia zgodnie z podpisaną umową. Koszt tegorocznego największego
  remontu zakończył się kwotą 148 tys. zł z czego ok. 41 tys. zł. udało się pozyskać
  z Ministerstwa Oświaty.

Zespół Szkół w Rajsku
- pomalowano dwie sale lekcyjne oraz szatnie,
- pomalowano i wygipsowano dwa korytarze i klatkę schodową,
- założono wykładzinę podłogową i zrobiono wylewkę wyrównującą w jednej z sal lekcyjnych
  oraz na jednym z korytarzy szkolnych,
- założono sieć hydrantową na parterze, I i II piętrze szkoły,
- wymieniono szafki w szatni,
- naprawiony został system alarmowy,
- wykonano przejście pomiędzy pomieszczeniami: sekretariat - kancelaria.

Szkoła Podstawowa w Cieni Drugiej
- zerwano podłogę, wylano betonową posadzkę, pomalowano ściany i sufit oraz położono
  nową podłogę w sali nr 4,
- odświeżono ściany przy wymienionych wcześniej oknach w szatni, toaletach
  i w pomieszczeniu administracji,
- na trawniku przed budynkiem posiana została świeża trawa,
- budowa chodnika przy szkole podstawowej celem poprawy bezpieczeństwa pieszych,
  szczególnie dzieci w drodze do szkoły (inwestycja współfinansowana ze środków gminy
  Opatówek oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu; na uwagę zasługuje fakt, iż do prac
  związanych z urządzeniem terenu przyległego - budowy nowego ogrodzenia - włączyli
  się także mieszkańcy gminy).

Szkoła Podstawowa w Sierzchowie
- w związku z uszkodzeniem dachówki i zacieków deszczowych dachu nad toaletami uczniów,
  dokonano naprawy dachu i pomalowano toalety dziewcząt i chłopców,
- wygospodarowano kącik pracy sekretariatu, kupiono odpowiednie szafki biurowe i szafę
  na dokumenty oraz dokonano odświeżenia ścian, doświetlenia pomieszczenia i zakupiono
  wykładzinę podłogową.

Publiczne Przedszkole w Opatówku
- W ramach remontów w przedszkolu zamontowane zostały w kuchni niezbędne profesjonalne
  przemysłowe wyciągi wentylacyjne i okapy. Z uwagi na ich znaczny koszt wymiana, mimo
  że zalecana już wcześniej, została przeprowadzona w bieżącym roku.
- Ponadto w miesiącach wiosennych wykonano nowy plac zabaw w miejscu zniszczonego przy
  ul. Kościelnej w Opatówku.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron