www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Komunikat dla mieszkańców miejscowości Szałe
Dzisiaj jest wtorek, 23 stycznia 2018 r., imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Aktualności

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Szałe

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nieruchomości zlokalizowanych w m. Szałe przy ulicach, na których aktualnie trwają prace inwestycyjne związane z budową głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej

Urząd Miejski Gminy Opatówek informuje, że podłączenie do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej będzie możliwe z chwilą zakończenia całej inwestycji i przekazania sieci do eksploatacji, co przewidziane jest na dzień29 września 2017r. Po tym terminie będzie można ubiegać się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej wraz z załącznikami do tut. urzędu. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek w zakładce "Dokumenty do pobrania", a następnie "Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa" lub w siedzibie urzędu, pok. nr 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania prac jest uzyskanie zgody na piśmie oraz wniesienie opłaty ustalonej przez Radę Miejska Gminy Opatówek Uchwałą Nr 286/17 z dnia 30 maja 2017 r. w kwocie 108,00 zł brutto.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron