www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności pomoc społeczna :: Archipelag Skarbów
Dzisiaj jest poniedziałek, 19 lutego 2018 r., imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Aktualności pomoc społeczna

Archipelag Skarbów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2017 rok w dniach od 17 do 18 maja 2017 r. zrealizował szkolenie programu profilaktyki zintegrowanej pt.: ''Archipelag Skarbów''.

Szkolenie skierowane było do uczniów klas gimnazjalnych, ich rodziców oraz nauczycieli z Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej.

Zajęcia przeprowadziła firma ''Pro Integro'' z Łodzi. Program szkolenia został zrealizowany w wymiarze: 8 godzin dydaktycznych dla uczniów w dwóch częściach w dniach 17 - 18 maja 2017; 2 godzin spotkania dla rodziców uczniów objętych programem oraz 2 godzin szkolenia dla Rady Pedagogicznej 18 maja 2017 w Zespole Szkół w Rajsku.

Program ''Archipelag Skarbów'' został pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii został przyjęty z niezwykłym zainteresowaniem odbiorców.

Podczas warsztatów przedstawiono uczniom elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Zaprezentowano pozytywne aspekty budzącej się sfery emocjonalno - uczuciowej związanej z zakochaniem, a także złością i gniewem. Realizatorzy przedstawili także groźne aspekty żywiołów uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych sił i kierowania nimi. W sposób jasny pokazano, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko gdy żyje się na trzeźwo. Przedstawiono skutki alkoholu, narkotyków powodujących zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych w wieku nastoletnim. Uczniowie zostali zaopatrzeni w wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią.

Spotkanie dla rodziców dostarczyło wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położono na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podano wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach.

Wykład dla Rady Pedagogicznej dostarczył gronu pedagogicznemu wielu cennych wskazówek dotyczących szkolnej pracy profilaktycznej oraz wybranych aspektów wiedzy w zakresie skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne wyrazy podziękowania p. Honoracie Wolniaczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rajsku za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron