Aktualności

Gmina Opatówek stawia na kulturę - pomagają środki zewnętrzne

[ 2018-04-12 ]
Rewitalizacja tzw. ''domku gotyckiego'', termomodernizacja i przebudowa dworca PKP oraz przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ul. Poniatowskiego w Opatówku przy Muzeum Historii Przemysłu - to trzy inwestycje, na które Gmina Opatówek otrzymała dofinansowanie.

W ubiegłym roku Gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt pn. "Rozwój instytucji kultury na terenie gminy Opatówek". Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 4: Środowisko. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną. Gmina Opatówek otrzyma dofinansowanie w wysokości
1 421 528,59 zł.

- Budynek dworca PKP, po termomodernizacji i przebudowie, zaadaptowany zostanie na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne. W obiekcie tym będą mieściły się pomieszczenia, które docelowo udostępnione zostaną mieszkańcom i organizacjom funkcjonującym na terenie Gminy Opatówek, dając możliwość organizacji zajęć czy spotkań o charakterze kulturalnym - mówi Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek.

Planowana jest również przebudowa placu manewrowego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego, tj. w sąsiedztwie Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Inwestycja ta ma na celu zwiększenie poprawy dostępności i liczby miejsc dla osób odwiedzających muzeum.

Ponadto w ramach tego projektu przeprowadzona zostanie także rewitalizacja zabytkowej "cukierenki" zwanej także "domkiem gotyckim''. - Jest to budynek o charakterystycznej zabudowie pochodzący z początku XIX wieku. Chcemy tam przenieść Gminno - Powiatową Bibliotekę Publiczną. Myślę, że po remoncie będzie to jedna z piękniejszych wizytówek Opatówka i całej gminy" - podkreśla Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Całkowita wartość projektu to 3 052 648,23 zł. Część z prac rozpocznie się w drugiej połowie bieżącego roku. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2019.

Kalendarz wydarzeń

kwiecień - 2018
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 [ 14 ] 15
16 17 18 [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] 22
23 24 25 26 27 [ 28 ] [ 29 ]
30            
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku