www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Informacje o Gminie › Charakterystyka, Historia
Dzisiaj jest poniedziałek, 19 marca 2018 r., imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety
Charakterystyka gminy

Gmina Opatówek leży w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim, w malowniczym krajobrazie Wzgórz Opatowsko-Malanowskich. Gmina posiada charakter rolniczo-przemysłowy i wiele walorów turystyczno-rekreacyjnych. Powierzchnia gminy wynosi 104 km kw., zamieszkuje ją 10 tys. mieszkańców, w tym 4 tys. w samym Opatówku, który otoczony jest 28 wsiami sołeckimi.

Opatówek leży zaledwie 7 km od Kalisza i 130 od Poznania - stolicy województwa i posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Teren gminy obejmuje częściowo tereny dwóch parków krajobrazu chronionego: Doliny Rzeki Swędrni i Doliny Rzeki Prosny, na których ochronie poddano bogactwo flory (714 gatunków), fauny, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych, walory krajobrazowe, a także wartości historyczno-kulturowe. We wsi Szałe znajdują się tereny rekreacyjne położone wokół zbiornika retencyjnego. Na istniejącym tu torze wioślarskim odbywają się zawody sportowe. Rozwinięta jest infrastruktura gminy; o jej poziomie świadczą wodociągi we wszystkich miejscowościach, sieć gazowa, siatka dróg lokalnych, a własna oczyszczalnia ścieków jest potwierdzeniem dbałości samorządu o czystość środowiska naturalnego.

Od XIII w. Opatówek należał do arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy wystawili tu drewniany dwór i kościół. W XVI w. Opatówek uzyskał prawa miejskie, a arcybiskup Bogoria Skotnicki wybudował tu murowany kościół i zamek. Od 1807 roku Opatówek i klucz dóbr opatóweckich stał się, z woli Napoleona I, własnością gen. Józefa Zajączka, późniejszego namiestnika Krolestwa Polskiego. W latach 1824-1826, sprowadzony do Opatówka saksoński przemysłowiec Adolf Gottlieb Fiedler, wybudował tu jedną z największych w Królestwie Polskim fabryk produkującą sukno, zatrudniająca do 600 robotników.

W Opatówku przyszli na świat w latach trzydziestych XIX w. dwaj wybitni Polacy - bracia Agaton i Stefan Gillerowie. Agaton był historykiem, publicystą, aktywnym działaczem emigracyjnym. Zesłany na Syberię stał się kronikarzem i biografem zesłanych tam Polaków. Młodszy brat - Stefan był poetą epoki romantyzmu, nauczycielem historii i języka polskiego.
W 1870 roku utracił prawa miejskie. Nadal działała jednak fabryka sukna, a pod koniec XIX w. powstała tutaj Fabryka Lalek i Zabawek Drewnianych, której wyroby zdobywały nagrody na wystawach europejskich.

Obecnie w gminie Opatówek funkcjonuje duży, nowoczesny zakład "Hellena", należący do Grupy "Jutrzenka" S.A., produkujący soki i napoje. Na terenie gminy działa ponad 800 -
- w większości prywatnych - podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową. Bardzo rozwinięte są także wielkopowierzchniowe uprawy warzyw, głównie pomidorów, z zastosowaniem nowoczesnych technologii pod osłonami.
Od 1998 roku pod patronatem Wójta Gminy Opatówek i Starosty Kaliskiego odbywają się Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe "Pamiętajcie o ogrodach". Corocznie wystawcy biorący udział w targach przyciągają rzeszę miłośników kwiatów i krzewów ozdobnych oraz rolników.

W gminie działa 1 szkoła podstawowa w Opatówku z filią w Sierzchowie, 3 zespoły szkół (podstawowa + gimnazjum) w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej, 1 gimnazjum w Opatówku, 1 przedszkole w Opatówku oraz Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, gdzie mieści się liceum ogólnokształcące oraz filia łódzkiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Opatówek posiada walory turystyczne ze względu na położenie, historię i zabytki. Najbardziej znaną instytucją kultury jest Muzeum Historii Przemysłu utworzone w 1981 r. w budynku dawnej fabryki Fiedlera i wpisane na listę Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Najcenniejszą ekspozycją jest kolekcja zabytkowych pianin i fortepianów firm polskich. Oprócz działalności wystawienniczej, muzeum jest miejscem, gdzie odbywają się koncerty, konferencje i różnego rodzaju imprezy kulturalne.

W opatóweckim, neogotyckim kościele znajduje się klasycystyczna kaplica z sarkofagiem gen. Zajączka, z którego czasów pozostała także tzw. "cukiernia", oficyna pałacowa i kompleks zabudowań folwarcznych oraz najstarszy w Europie żeliwny mostek w parku. Swoje miejsce
w tym kościele znalazła także dwustuletnia drewniana figura Świętego Jana Nepomucena, staraniem samorządu pieczołowicie odrestaurowana. Najstarszy kościół w gminie pochodzi
z XVII w. i znajduje się w Rajsku, a w Tłokini oglądać można drewniany kościół z XVIII w.

Galerie:
Więcej publikacji w tej kategorii:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron