www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Informacje o realizacji
     projektów unijnych › ''Dać szansę młodym'' › 2012
Dzisiaj jest wtorek, 23 stycznia 2018 r., imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Realizacja projektu ''Dać szansę młodym'' - 2012 rok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

''Dać Szansę Młodym''

Działanie VII. Promocja integracji społecznej
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

Już po raz piąty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku rozpoczął edycję zajęć dla młodzieży uczącej się w ramach projektu systemowego "Dać Szansę Młodym", na które pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 139.920,59 zł. Projekt ma na celu rozwój osobowy i edukacyjny młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z Gminy Opatówek poprzez pracę z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem, terapeutą, doradcą zawodowym, socjologiem, informatykiem, instruktorem gospodarstwa domowego, a od m-ca września br. przewidziane są zajęcia w zakresie przedmiotów ścisłych i języków obcych. Dodatkowym wsparciem dla beneficjentów i ich rodzin będzie pomoc asystenta rodzinnego. W projekcie udział bierze 12 beneficjentów - młodzież w wieku 15-25 lat (7 chłopców i 5 dziewcząt, w tym dwie osoby niepełnosprawne). Rekrutacji uczestników dokonał Kierownik GOPS w Opatówku przy współpracy Koordynatora projektu uwzględniając zasadę równych szans.
Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach indywidualnych i grupowych. W celu integracji, pogłębienia zainteresowań, poznania nowych, ciekawych miejsc zostanie zorganizowana trzydniowa wycieczka edukacyjno - profilaktyczna.

Podczas zajęć w ramach w/w projektu uczestnicy korzystają z organizowanego poczęstunku. Uwieńczeniem projektu będzie wspólne spotkanie podsumowujące w formie kolacji wigilijnej, na którym beneficjenci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. Mamy nadzieję, że działania podjęte w projekcie przyniosą pożądany efekt na zmianę postaw, aktywności i zwiększenia motywacji do samodzielnych działań przy wkraczaniu w dorosłe życie.

Termin realizacji projektu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Galerie:
Więcej publikacji w tej kategorii:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron