www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › GOPS Opatówek › Projekt ''NIE!!! PRZEMOCY
     W RODZINIE'' › 2012
Dzisiaj jest poniedziałek, 19 lutego 2018 r., imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Integracyjny Rajd Rowerowy - 29.09.2012

Dnia 29 września br., po raz kolejny na terenie gminy Opatówek zorganizowano Integracyjny Rajd Rowerowy, tym razem ph. ''NIE!!! Przemocy w Rodzinie''. Okres złotej polskiej jesieni to bardzo dobry czas na aktywny, wspólny odpoczynek.

Rajd odbył się w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a organizatorami byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Świetlica Środowiskowa "Słoneczko" w Opatówku, dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Kalisz, które udostępniło teren w Słonecznej k. Rożdżał.

W rajdzie uczestniczyło około dwieście osób: dzieci i młodzież ze szkół w Rajsku, Sierzchowie i Opatówku wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami oraz wychowawcami, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" z rodzicami. W rajdzie wzięły udział także władze samorządowe - Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic z synem Wojtkiem i radny Jarosław Gadera z synem Jasiem, dyrektor GOK Mieczysława Jaskuła, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rajd prowadził znany działacz sportowy p. Bronisław Krakus. Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Opatówka i Sierzchowa oraz przedstawiciele Policji, za co organizatorzy rajdu serdecznie dziękują. Trasa prowadziła z Opatówka przez Borów, Nakwasin, Kobierno do Słonecznej, gdzie odbył się piknik, wspólne zabawy, konkursy, pogadanka i poczęstunek. Droga powrotna wiodła przez Tłokinię Małą, Tłokinię Wielką, Zmyślankę, Borów do Opatówka.

Do atrakcji pobytu w leśniczówce można było zaliczyć wspólne gry i konkursy, w których dzieci wraz z rodzicami wygrywali interesujące nagrody. Nie zabrakło wspólnego poczęstunku: owoców, słodyczy, napojów oraz wspólnego pieczenia kiełbasek przy ognisku. Ważnym aspektem spotkania była prelekcja edukacyjno-informacyjna przybliżająca temat przemocy, prowadzona przez specjalistę ds. przemocy w rodzinie p. Anetę Zimoch oraz rozpropagowanie Informatora o instytucjach i placówkach udzielających wsparcia i pomocy osobom i rodzinom z terenu gminy Opatówek uwikłanym w przemoc w rodzinie. Dodatkowym elementem była również pogadanka p. Bronisława Krakusa nt. zasad bezpiecznego uczestnictwa w rajdach rowerowych.

Galerie:
Więcej publikacji w tej kategorii:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron