Stowarzyszenie Dar Serca


Z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych podjęto działania reaktywowania Stowarzyszenia ''Dar Serca'' w Opatówku.

Dnia 27.02.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia. Głównym celem działania Stowarzyszenia jest osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego
i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Członkami Stowarzyszenia są osoby, którym problem niepełnosprawności jest dobrze znany.
Został uchwalony nowy Statut Stowarzyszenia oraz dokonano wyborów do władz Stowarzyszenia.

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes - Anna Musiał,
Wiceprezes - Jarosław Budka,
Sekretarz - Małgorzata Owsiana,
Skarbnik: - Barbara Nowak
Członek Zarządu - Henryka Tułacz.

Nowy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
Andrzej Michalski - przewodniczący
Urszula Pogorzelec - członek
Iwona Jendrzejak - członek

Na terenie Gminy Opatówek widoczna jest potrzeba wsparcia osób niepełnosprawnych
w kwestii organizacji pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W inicjatywę tę włączyły się władze Gminy Opatówek oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Duże wsparcie zaoferował p. Mariusz Dembicki - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koźminku. Jego zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie usprawniło pracę nad reaktywacją Stowarzyszenia ''Dar Serca''.

Kalendarz wydarzeń

maj - 2018
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
14 15 16 17 18 [ 19 ] 20
21 22 23 24 25 [ 26 ] 27
[ 28 ] 29 30 31      
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku