Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatówku


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Opatówek. Usytuowany jest w Opatówku przy ulicy Parkowej na działce nr 719/1 (obok oczyszczalni ścieków).

W związku z przerwą technologiczną w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w "Orlim Stawie" informujemy, że od dnia 7 października do 31 grudnia br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie otwarty tylko w soboty w godzinach 10.00 - 15.00.

W związku z brakiem możliwości zagospodarowania niektórych odpadów w ww. okresie

następujące frakcje odpadów czasowo nie będą przyjmowane na PSZOK, tj.:

1. odpady wielkogabarytowe,
2. tworzywa sztuczne i metale (m. in. plastiki, styropian, puszki, materiały budowlane, opakowania z tworzyw sztucznych),
3. papier i tektura,
4 stolarka drewniana,
5. szkło,
pozostałe frakcje odpadów będą przyjmowane tak jak do tej pory w myśl regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Opatówek.

Godziny otwarcia:
W związku z panującą pandemią SARS-CoV-2, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, działa w ograniczony sposób. W związku z czym punkt otwarty jest dwa razy w tygodniu: w soboty w godz. 10:00 - 15:00 oraz w środy w godz. 13:00 - 18:00.

Rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

- opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura - bez ograniczeń,
- metale - bez ograniczeń,
- tworzywa sztuczne - bez ograniczeń,
- opakowania szklane oraz szkło - bez ograniczeń,
- opakowania wielomateriałowe - bez ograniczeń,
- bioodpady - bez ograniczeń,
- zużyta baterie i akumulatory - bez ograniczeń,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń,
- odpady niebezpieczne - bez ograniczeń,
- przeterminowane leki i chemikalia - bez ograniczeń,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
  przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
  we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - bez ograniczeń,
- zużyte opony - 4 szt. na nieruchomość / rok (w przypadku nieruchomości wielorodzinnej 4 szt.
  na mieszkanie),
- meble i inne odpady wielkogabarytowe- bez ograniczeń,
- odpady budowlane i rozbiórkowe - 100 kg na rok (w przypadku nieruchomości wielolokalowej 100 kg
  na mieszkanie),
- popiół i żużel z palenisk domowych - bez ograniczeń.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć osobiście. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady segregowane. Na terenie PSZOK nie dopuszcza się segregowania odpadów. Chemikalia, oleje przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.

Dostarczając odpady komunalne do PSZOK należy potwierdzić miejsce zamieszkania (okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości) oraz dokument potwierdzający wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Opatówek (np. potwierdzenie przelewu).

Przywożąc odpady komunalne na PSZOK:
- zgłoś się do obsługi PSZOK celem weryfikacji wspomnianych dokumentów,
- rozładuj odpady do wskazanego przez obsługę kontenera.

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

październik - 2021
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
        [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 [ 24 ]
[ 25 ] 26 [ 27 ] 28 29 30 31
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *