Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych


6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010), na podstawie których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).

Obowiązek segregacji odpadów
Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Burmistrza Gminy.

Od 1 stycznia 2020 roku posiadaczy kompostowników zwalnia się z obowiązku posiadania brązowego pojemnika/worka.
Zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać pojemnika/worka brązowego służącego do gromadzenia bioodpadów. Aby zgłosić posiadanie kompostownika, należy złożyć nową deklarację na nowym wzorze deklaracji.

W roku 2020 (po wejściu w życie nowej deklaracji) osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.

Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zamieszkania w nowej nieruchomości.

Zmiany deklaracji należy dokonywać każdorazowo w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku narodzin dziecka, przeprowadzki) do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Obowiązujące stawki od stycznia 2020 roku:
Od stycznia 2020 roku istnieje ustawowy obowiązek zbiórki odpadów w sposób selektywny.
- 22,50 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny
  i posiadania kompostownika (brak możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych),
- 24,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny bez kompostownika,
- 48,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób nieselektywny.

Opłatę należy uiszczać na rzecz Gminy Opatówek, bez dodatkowego wezwania. Opłaty można dokonać w kasie urzędu bądź na poniższe konto bankowe Gminy Opatówek: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek, nr konta 06 8404 0006 2107 0014 4964 0076 - nowy, wydzielony rachunek bankowy do opłaty za odpady komunalne.

Terminy płatności:
II kwartał - do 31 maja
III kwartał - do 31 sierpnia
IV kwartał - do 30 listopada

Poniżej zamieszczamy harmonogramy z podziałem na poszczególne ulice i miejscowości gminy Opatówek jako pliki do pobrania (format PDF)

Borów, Dębe-Kolnia, Frankowizna, Janików, Kobierno, Sierzchów, Zmyślanka, Rajsko
Pobierz

Chełmce
Pobierz

Bogumiłów, Cienia Pierwsza, Cienia Druga, Cienia Trzecia, Cienia Folwark, Michałów Pierwszy, Michałów Drugi, Michałów Trzeci, Michałów Czwarty, Porwity
Pobierz

Nędzerzew, Rożdżały, Słoneczna, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Zawady
Pobierz

Szałe, Trojanów, ul. Grabowa w Opatówku
Pobierz

Opatówek nr 7, 11, 12, 13, 15, 20, 24, 28, ulice: Baśniowa, Braci Gillerów, Działkowa, Helleny, Generała J. Zajączka, J. Poniatowskiego, Kaliska, Kościelna, Krótka, Ks. Marczewskiego, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Parkowa, Rogatka, Plac Wolności, Poprzeczna, P. Szadkowskiego, T. Kościuszki
Pobierz

Opatówek, ulice: 3-go Maja, Dworcowa, , J. Kilińskiego, Leśna, Ludowa, Łódzka, M. Kasprzaka, Kwiatowa, Piaskowa ,Spacerowa, Spokojna, Szkolna, św. Jana, Turkowska.
Pobierz

Zduny
Pobierz

Józefów, Modła, Szulec, Warszew, Rajsko, Dębe-Kolonia
Pobierz

Kalendarz wydarzeń

marzec - 2021
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *