Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego


Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały - Kobierno.Przebudowa dróg w miejscowości Szałe ul. Zielona, Różana, Jagodowa, Wiśniowa, Brzoskwiniowa


Przebudowa dróg w miejscowości Szałe ul. Zielona, Różana, Jagodowa, Wiśniowa, Brzoskwiniowa

- wartość otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 415.651,65 zł
- środki własne Gminy Opatówek 1 509 641,83 zł

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację pionową urządzeń, studzienki ściekowe, remont odwodnienia drogi, poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, ściek przykrawężnikowy, krawężniki i obrzeza, zjazdy, chodniki, perony autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe, roboty wykończeniowe oraz inwentaryzację powykonawczą. W ramach inwestycji przebudowano 2,26 km dróg w miejscowości Szałe.

Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Całkowita wartość inwestycji 2 925 293,49 zł


Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. T. Kościuzki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia (675527P)Gmina Opatówek podpisała umowę na realizację inwestycji pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia (675527P) ". Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021, a kwota dofinansowania to 1.529.108,22 zł.
W wyniku postepowania przetargowego roboty budowlane zrealizowane zostaną przez Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny w terminie do końca września 2022 r.
Całkowita wartosć inwestycji wyniesie 2.548.513,71 zł.
W ramach zadania zostanie przebudowane 2,27 km drogi oraz wybudowane zostanie 879 mb chodnika.
Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów, roboty ziemne, remont przepustów drogowych, wykonanie studzienek ściekowych, remont odwodnienia drogi, regulacja pionowa urządzeń, wykonanie kanalizacji teletechnicznej, wykonanie poszerzenia drogi i jezdni na łukach, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonanie peronów autobusowych, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie krawężników i obrzeży, wykonanie zjazdów i chodników, zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi podniesienie standardów technicznych przebudowanych dróg przez poprawę przepustowości oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zastosowane parametry techniczne gwarantują podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przebudowywanych drogach. Projekt poprawi dostępność komunikacyjną i bezpieczne połączenie z drogą powiatową nr 4622P i drogami gminnymi nr 675577P, 675579P. Przebudowa ciągu dróg poprawi komfort jazdy kierujących i bezpieczeństwo ruchu użytkowników drogi.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa ( 675519P )

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zakres robót przewidzianych do wykonania :

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,  

- wykonanie studzienek ściekowych,

- remont odwodnienia drogi,

- regulacja pionowa urządzeń,

- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie krawężników i obrzeży,

- wykonanie placu manewrowego,

- wykonanie zjazdów i chodników,

- zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu,  

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Planuje się wykonać rozwiązania specjalne zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. są to m.inbudowę oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ilości 2 szt.

Koszt całkowity zadania 1.010.429,01 zł  z czego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 558 833,53 zł.

Termin wykonania zadania grudzień 2022 r.

Kalendarz wydarzeń

październik - 2023
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
            [ 1 ]
2 3 4 5 6 7 [ 8 ]
9 10 11 12 13 14 15
[ 16 ] 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 [ 29 ]
30 31          
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek