Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2020-07-29 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 6 sierpnia 2020 r. godz. 9:00.
Miejsce obrad:Hala Sportowa, ul. Szkolna 5, Opatówek

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Opatówek za rok 2019.
6.1. Debata.
6.2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania.
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2019 rok.
7.1. Opinia RIO w przedłożonym sprawozdaniu.
7.2. Opinia Komisji RMG o sprawozdaniu.
7.3. Dyskusja.
7.4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2019 rok.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej RMG - uchwała Nr 1/20.
8.1. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej RMG.
8.2. Dyskusja.
8.3.Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatówek.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2019rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok2020.
12. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu " Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski

Kalendarz wydarzeń

grudzień - 2020
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Komunikaty ostrzegawcze
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *