Aktualności

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

[ 2023-05-04 ]
Osoby, które ogrzewają dom gazem ziemnym, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023r.
Komu przysługuje refundacja podatku VAT:
- gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe
- źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
- przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. można składać nie później niż do 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych:
- w siedzibie GOPS w Opatówku
- wysłać pocztą tradycyjną
- przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem Platformy ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy
(gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.
Kalendarz wydarzeń

kwiecień - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 [ 5 ] 6 7
8 9 10 11 [ 12 ] 13 14
15 16 17 18 19 20 [ 21 ]
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek