Aktualności

Komunikat - kanalizacja to nie śmietnik

[ 2023-05-16 ]

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i wytycznymi związanymi z jej eksploatacją.
Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów. Śmieci wrzucane do toalety mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację w budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

Do toalety nie należy wrzucać:
- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, drożdży, wytłoczyn, ścieków, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piasek, gips, kleje, lakiery, żywice itp.,
- części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki itp.,
- środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, pieluchomajtki,
- ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę,
- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej, mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia,
- lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
- kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę, co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku,
- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych
- substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, może doprowadzić do groźnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Kalendarz wydarzeń

maj - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 [ 10 ] 11 [ 12 ]
13 14 [ 15 ] 16 17 [ 18 ] 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 [ 31 ]    
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek