Aktualności

Profilaktyka 4S - Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców

[ 2024-02-07 ]

Burmistrz Gminy Opatówek zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 informuje: w miesiącu grudniu 2023 r.  zostało przeprowadzone bezpłatne szkolenie skierowane do przedsiębiorców/sprzedawców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pt. "4S - Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców" w placówkach handlowych/gastronomicznych.

Realizator szkolenia: Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka www.cdp-szkolenia.pl. Koordynator szkolenia przedstawiciel fundacji Dawid Drożdż, wykazał się szczególnym zaangażowaniem i właściwym dynamicznym efektywnym przebiegiem realizacji powyższego zadania.

Miejsce realizacji zadania: punkty sprzedaży napojów alkoholowych gminy Opatówek.

Grupa docelowa:Program „4S – Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców” to program nakierowany na zmianę zachowań wśród sprzedawców alkoholu, którzy potencjalnie mogliby naruszyć prawo w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym w tym szczególnie dzieci, młodzieży oraz osobom nietrzeźwym, kobietom w ciąży. Program profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe oraz uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym.

LICZBOWE PODSUMOWANIE BADANIA AUDYT 1

Wyniki liczbowe audytu przedstawiają się następująco:

 • liczba punktów zgłoszonych do audytu: 38
 • liczba punktów, w których zrealizowano badanie: 34
 • liczba sprzedawców, którzy nie prosili o, dowód osobisty: 5
 • liczba sprzedawców, którzy zapytali o, okazanie dowodu tożsamości: 29
 • liczba punktów zamkniętych/ nieczynnych podczas audytu: 4

LICZBOWE PODSUMOWANIE BADANIA AUDYT 2

Wyniki liczbowe audytu przedstawiają się następująco:

 • liczba punktów zgłoszonych do audytu: 38
 • liczba punktów, w których zrealizowano badanie: 36
 • liczba sprzedawców, którzy nie prosili o, dowód osobisty: 1
 • liczba sprzedawców, którzy zapytali o, okazanie dowodu tożsamości: 35
 • liczba punktów zamkniętych / nieczynnych podczas audytu: 2

SPRAWDZENIE WYMOGU PRAWIDŁOWEGO OZNACZENIA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PODCZAS AUDYTU

 • W trakcie przeprowadzania audytu „Tajemniczego klienta” i szkolenia sprzedawców, trener CDP, zwracał również uwagę na prawidłowość oznakowania punktów sprzedaży alkoholu w tabliczki dotyczące zakazu sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Opatówek.
 • Dodatkowo, trener CDP, zwracał uwagę na reklamy alkoholu, które często są umieszczane w sklepach, na witrynach, czy tzw. „patyczakach”. Reklamy są co prawda dozwolone,  ale w myśl obowiązujących przepisów muszą na nich być umieszczone odpowiednie informacje dotyczące zakazu sprzedaży nieletnim i szkodliwości alkoholu oraz zajmować ustawowo określoną powierzchnię na danym plakacie, czyli nie mniej niż 20%.
 • Ogólnie wszystkie, ze sprawdzonych sklepów w Gminie Opatówek posiadały odpowiednie reklamy.

Inicjatywa pozwoliła przypomnieć prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych obowiązujące przepisy, określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zasady dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, a w szczególności przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz przestrzegania nakazu zamieszczania w miejscach sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

  


Kalendarz wydarzeń

luty - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
      [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4
5 6 7 8 9 [ 10 ] 11
[ 12 ] 13 14 [ 15 ] [ 16 ] 17 18
19 20 21 22 23 [ 24 ] 25
26 27 28 29      
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek