Aktualności

II nabór kandydatów do GRDPP

[ 2024-02-07 ]
Zgodnie z § 4. ust.7 Uchwały nr 111/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz.9922 ze zm.) w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż pięciu kandydatów Burmistrz przedłuża nabór kandydatów o kolejne 14 dni.
Informujemy, że do dnia 06.02.2024r. wpłynęło jedno zgłoszenie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Opatówek do zgłoszenia swoich przedstawicieli w II naborze do GRDPP do dnia 20.02.2024r.
Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

luty - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
      [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4
5 6 7 8 9 [ 10 ] 11
[ 12 ] 13 14 [ 15 ] [ 16 ] 17 18
19 20 21 22 23 [ 24 ] 25
26 27 28 29      
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek