Aktualności

Sesja absolutoryjna

[ 2019-07-01 ]
W dniu 27 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna, podczas, której Burmistrz Gminy Opatówek przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, a Rada Miejska Gminy Opatówek oceniła je pozytywnie.
W przygotowaniu do sesji sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, przedkładając Radzie Miejskiej Gminy Opatówek następujące dokumenty:
- raport o stanie Gminy Opatówek za rok 2018
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
- informację o stanie mienia gminy,
- informację o wykonaniu wydatków majątkowych,


Zgodnie z wykładnią ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym sprawozdanie to zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu stanowiły również przedmiot dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Miejskiej Gminy Opatówek, w szczególności Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniując wykonanie budżetu za 2018 rok wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2018 rok (akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ stanowiący - Radę Miejską Gminy Opatówek, organowi wykonawczemu - Burmistrzowi Gminy). Regionalna Izba Obrachunkowa, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu, na podstawie uchwały Składu Orzekającego RIO, przedstawiła pozytywną opinię, nie wnosząc uwag do wykonania dochodów i wydatków budżetu. Sytuacja finansowa kształtuje się następująco:
- dochody: plan - 52 484 820,62, wykonanie - 51 157 548,30 zł, co stanowi 97,47%,
- wydatki: plan - 63 215 205,56 zł, wykonanie - 59 314 413,44 zł, co stanowi 93,83 %,
- wydatki majątkowe: plan - 19536 914,86 zł, wykonanie 18 683 854,97 zł, co stanowi 95,63 %
- zadłużenie gminy na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 11 947 073,40 zł

Odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnych 13 radnych jednogłośnie udzieliło absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2018 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski w imieniu swoim i pozostałych radnych pogratulował Burmistrzowi i współpracownikom dobrze wykonanego budżetu za 2018 rok. Burmistrz Sebastian Wardęcki podziękował Radzie Miejskiej Gminy za zaufanie oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy, na czele z Sekretarzem Krzysztofem Dziedzicem i Skarbnikiem Gminy Dagmarą Gajewską - Pająk, za całoroczną pracę i uzyskane absolutorium.

Podczas sesji absolutoryjnej podjęto również uchwały w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4828P na odcinku Opatówek - Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni".
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

 

Kalendarz wydarzeń

grudzień - 2019
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 [ 14 ] 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Komunikaty ostrzegawcze
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *