Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek


Do 30 sierpnia br. trwają konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja w Gminie Opatówek będzie przede wszystkim polegała na rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym związanych z wykluczeniem społecznym, bezrobociem czy niskim udziałem w życiu publicznym. W tym celu mogą być realizowane projekty obejmujące np. remonty budynków publicznych, urządzenie terenów publicznych/rekreacyjnych aktywizację społeczną i zawodową czy aktywność rekreacyjną.

Obecnie (do 30 sierpnia - środa) jest konsultowany obszar (propozycja obszaru na str. 33-35 prezentacji), w którym nastąpi realizacja projektów (maks. 30% mieszkańców oraz maks. 20% powierzchni Gminy). Proponowany obszar rewitalizacji obejmuje wskazane na załączonej mapie części Miasta oraz następujące sołectwa: Cienia Pierwsza, Cienia Druga, Cienia Trzecia, Dębe-Kolonia, Nędzerzew, Rajsko, Rożdżały, Zawady

Do 30 sierpnia przyjmowane są także zgłoszenia propozycji projektów(za pośrednictwem załączonego poniżej formularza), które przez mieszkańców są uznawane za konieczne do realizacji w celu przeciwdziałania występującym w Gminie problemom (wskazówki dot. zgłaszania projektów znajdują się na str. 46-47 prezentacji).

Również do 30 sierpnia będzie można wypełnić anonimową ankietę (poniżej załączono formularz lub link do ankiety on-line), w której można m.in. wskazań najważniejsze kwestie, które należałoby rozwiązać w Programie Rewitalizacji. Za pośrednictwem ankiety można również zgłosić uwagi do proponowanego w prezentacji obszaru rewitalizacji.

Uwagi do proponowanego obszaru rewitalizacji, propozycje projektów, jak i wypełnioną ankietę (dostępna również on-line) można przesyłać na adres:
- poczty elektronicznej akalenska@opatowek.pl
- na adres Urzędu:
Urząd Miejski Gminy Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek

Ankieta online dostępna tutaj

Dokumenty do pobrania:

Zobacz również:

Kalendarz wydarzeń

maj - 2018
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
14 15 16 17 18 [ 19 ] 20
21 22 23 24 25 [ 26 ] 27
[ 28 ] 29 30 31      
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku