Informacja Burmistrza Gminy Opatówek ws. rewitalizacji


Mając na uwadze liczne pytania dotyczące położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 j.t.) informuję, że Rada Miejska Gminy Opatówek nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

W związku z powyższym publikuje się niżej zamieszczoną informację odnoszącą się do terenu całej gminy i wyjaśnia, że Gminie Opatówek nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych w obszarach rewitalizacji. Nie planuje się podjęcia uchwały o której mowa w art. 8 i 25 ustawy o rewitalizacji.

Aktualnie Gmina Opatówek posiada zatwierdzony uchwałą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2017-2023" opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.).

Niniejsza informacja jest obowiązująca do odwołania.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

Dokumenty do pobrania:

Zobacz również:

Kalendarz wydarzeń

maj - 2018
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
14 15 16 17 18 [ 19 ] 20
21 22 23 24 25 [ 26 ] 27
[ 28 ] 29 30 31      
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku